2273288
 
 
     
Blanka Ginga House
Jivago V H Wantij Ginga Sawages
Whelped: 16.11.1998
V1 WorldDogShow 2000., V2 IDC 2000., V2 DV Siger 2001., HD-B, V3 WorldDogShow 2001, 20xCAC, 3xRCACIB, CACIB, 10xBOB, 3xBOG, BIS